Molaetsa wa kiso-go-sele
 Tsebe e e kwa morago e go romela kwa http://market-obat.com/tanda-ciri-ciri-wanita-cewek-sudah-tidak-perawan/.

 Fa o sa batle go etela tsebe ele, o ka nna wa boela ko tsebeng e e kwa morago.