Molaetsa wa kiso-go-sele
 Tsebe e e kwa morago e go romela kwa http://pdf.spy.web.id/All-Post-Sampai-Maret-2017Part12.pdf.

 Fa o sa batle go etela tsebe ele, o ka nna wa boela ko tsebeng e e kwa morago.